Là Gì

Quy y là gì? Khái niệm, ý nghĩa và lợi ích của Quy y Tam Bảo?

Rate this post

1. Quy y Tam Bảo là gì?

1.1. Quy y là gì?

Quy là trở về.

Y là nương tựa.

Quy y có nghĩa là trở về một nơi ẩn náu. Mình sẽ trở về tìm nơi nương tựa, nơi giúp cuộc đời bản thân trở nên hạnh phúc hơn, bình lặng hơn, tươi sáng hơn.

1.2. Tam Bảo là gì?

Tam bảo có nghĩa là ba ngôi báu:

Phật: Đức Phật trong tiếng Phạn là Buddha, dịch sang tiếng Hán là Giác Giả. Người ta có thể nói Đức Phật là bậc “Giác nhi bất mê” có nghĩa là cái người mà không mê thì gọi là người Giác ngộ. Giác ngộ tức là Phật, nghĩa là sau này mình giác ngộ thì mình cũng thành Phật.

Pháp: Trong Phạn ngữ, pháp đề cập đến kinh điển và giáo lý của Tam Tạng Kinh (Sutta Discourse of Law). Từ Pháp trong ngữ cảnh này rất nhỏ so với từ Pháp được sử dụng trong Phật giáo, vốn có ít nhất 50 định nghĩa. Tất cả mọi thứ trong thế giới vô tình và hữu tình này mà chúng ta gọi là Pháp, bao gồm tất cả các sinh vật sống, mưa, nắng, gió và lửa, tất cả đều là một Pháp. Nhưng từ Pháp trong cái mà chúng ta gọi là Tam Bảo chỉ giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật.

Tăng: Tiếng Phạn gọi là Sangha, dịch sang tiếng Hán là “hoà hợp chúng”, nghĩa là một nhóm tu sĩ gồm bốn người trở lên.

READ  Sự tử tế là gì? Ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống 

1.3. Ba bậc Tam Bảo là gì?

Hòa thượng xác định ba cấp độ của Tam bảo bao gồm: Tam bảo đồng thể, xuất thế gian Tam và Thế gian trụ trì Tam bảo.

Đồng thể tam bảo:

Đồng thể Phật Bảo có nghĩa là chúng sinh và tất cả chư Phật đều có bản chất giống nhau không khác, tức là họ cũng có lý do định trước để thành Phật. Đồng một pháp tánh sáng suốt.

Đồng thể Phá bảo có nghĩa là chúng sinh và chư Phật đều có chung một pháp tánh từ bi bình đẳng.

Đồng thể Tăng bảo có nghĩa là chúng sinh và chư Phật có cùng một pháp tánh thanh tịnh và hài hòa.

Xuất thế gian tam bảo:

Xuất Thế Gian Phật nói: Ví như chỉ có Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và Đức Phật trong 10 phương và 3 đời hiện tại không tồn tại trên thế gian.

Xuất thế gian Pháp bảo: chính là giáo lý của Đức Phật chuyển hóa chúng ta từ chúng sinh thành Thánh, thoát khỏi những giới hạn của thế gian, bao gồm Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Lục độ..

Xuất thế gian Tăng bảo: Chỉ có các Thánh Tăng như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, v.v

Thế gian trụ trì tam bảo:

Thế gian trụ Trì Phật bảo: Xá Lợi Phật, Tượng Phật, tượng Phật, ảnh tượng Phật,…

Thế gian trụ Trì Pháp bảo: Đây là hình thức mà kinh điển Tam Tạng, Tam Bảo, kinh, luật và lập luận được ghi lại.

Thế gian trụ trì Tăng bảo: Là Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, họ hành động chân chính, giới luật quý giá, và giới hạnh của họ trong sạch.

READ  [PHP cơ bản] Biến dữ liệu (variable)

Trong đạo Phật luôn có “sự” và “lý”, chúng ta có thể hiểu “sự” đơn giản là những yếu tố bên ngoài, tức là từ hình ảnh, hoạch định và thiết kế, còn “lý” là nội tại, nội hàm, tâm mình. Nhưng trong Phật giáo chúng ta luôn luôn có giải pháp viên mãn, tức là không có bên ngoài hay bên trong.

2. Ý nghĩa của Quy y Tam Bảo:

Quy y tam bảo là một nghi lễ của đạo Phật. Nó được coi là điểm khởi đầu cho những người theo đạo Phật đi theo giáo lý nhà Phật. Quy y Bảo là thu tâm hồn mình noi theo Phật, Pháp, Tăng, sống theo gương Đức Phật, thực hành giáo pháp, rèn luyện nhân cách và tuân theo lời dạy của Chư Tăng.

Tam Bảo là ba ngôi báu: Phật quý, Pháp quý, Tăng quý. Khi gặp được Tam Bảo, chắc chắn họ sẽ giải thoát mọi khổ đau và kiến ​​tạo một vương quốc an lạc và chân thật cho con người. Cho nên Phật, Pháp, Tăng gọi là quý báu.

Quy y Tam Bảo là bước chính thức đầu tiên trên con đường Phật đạo. Đã quy y là chúng ta đã tin theo đạo Phật và đã trở thành đệ tử của Tam Bảo – Phật, Pháp và Tăng.

Khi chúng ta nương tựa Tam Bảo, nó hướng dẫn niềm tin của chúng ta. Khi một người chọn quy y Tam Bảo, điều đó có nghĩa là một cam kết mạnh mẽ hơn trong việc học hỏi, thực hành và thể hiện những đức hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Trong thế giới Phật giáo, Phật, Pháp và Tăng là kho báu của chúng ta. Bằng cách cam kết với Tam Bảo, chúng ta đạt được nhiều lợi ích đáng kể hơn bất kỳ viên loại đá quý nào khác có thể mang lại. Niềm tin vào Phật giáo xuất phát từ kinh nghiệm và lý luận tích lũy. Niềm tin trong Phật giáo là tập trung vào niềm tin Tam bảo.

READ  #1 Happy wedding là gì? 150+ lời chúc đám cưới hay và ý nghĩa

Quy y Tam Bảo có thể giúp chúng ta tìm được nơi an cư lạc nghiệp trong đời này và giúp chúng ta tìm được mái nhà để trở về trong tương lai.

Phật như bác sĩ, Pháp như thuốc, Tăng như nhóm y tá. Tất cả những yếu tố này đều quan trọng để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ, và không yếu tố nào là không cần thiết. Chỉ cần người bệnh gặp thầy thuốc giỏi, thuốc phù hợp, y tá chuyên nghiệp thì bệnh mới khỏi được. Điều này cũng đúng trong cuộc sống, bởi vì chỉ có tin tưởng vào tam bảo, chúng ta mới có thể hạnh phúc, giải thoát và thoát khỏi khổ đau.

Điều này rất quan trọng, bởi vì Phật giáo không phải là một triết lý hay niềm tin trừu tượng, mà là một cách tiếp cận cuộc sống, và do đó chỉ có ý nghĩa khi nó được thể hiện nơi con người. Và theo nghĩa rộng nhất, tăng đoàn có nghĩa là tất cả các Phật tử trên thế giới và tất cả những người hướng tâm về Phật giáo, cả trong quá khứ và tương lai.

3. Lợi ích của Quy y Tam Bảo:

Quy y trong tam bảo có rất nhiều lợi ích, có thể cầu an lạc đời hiện tại, có thể cầu an lạc đời sau, lại càng từ đây cầu an lạc Niết Bàn.

Có tám lợi ích tất cả:

‐ Làm đệ tử Phật.

‐ Là căn bản của việc thọ giới.

‐ Có thể tiêu trừ nghiệp chướng.

READ  1.1.1.1 là gì? Sử dụng app 1.1.1.1 như thế nào và có an toàn không?

‐ Có thể tích tập nhiều công đức.

‐ Không bị đọa vào đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh).

‐ Con người và phi nhân (không phải con người) đều chẳng thể nhiễu loạn.

‐ Trở thành Phật đạo.

4. Nghi lễ Quy y Tam Bảo:

Quy y là nghi lễ quan trọng nhất của con đường Phật giáo. Nó là xuất phát điểm của mục tiêu giải thoát nên chúng ta không thể bỏ qua, tán dương một cách bừa bãi.

Trước khi hành lễ, thân tâm nên được tắm rửa sạch sẽ: Thân thể sạch sẽ, y phục chỉnh tề, tươi vui hớn hở, một lòng quy kính Tam Bảo. Quý vị nên nhớ, người Phật tử phải sám hối ba lần để rửa sạch ba nghiệp. Nhờ sự thanh lọc này, cả bên trong lẫn bên ngoài, người Phật tử xứng đáng được thọ nhận pháp bảo cao quý và thanh tịnh của Tam Bảo.

Những người tham dự một buổi Quy Y là: người phát tâm Quy Y, vị Thầy cử hành Lễ Quy Y và người phải trình diện trước Tam Bảo. Bậc thầy của nơi quy y được gọi là Bổn Sư thế độ, người chịu trách nhiệm tìm nơi quy y và thánh hóa bạn để bạn chính thức là một Phật tử tại gia.

Theo tìm hiểu, lễ cầu siêu được thực hiện tại chùa thường bao gồm các nghi thức sau: niêm hương, bạch Phật, tán hương cúng dường và đảnh lễ Tam Bảo…Trong buổi lễ quy y, phát nguyện “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng” là quan trọng nhất. Khi một tín đồ hội đủ tam bảo và thành tâm phát nguyện và nó ba điều này, người đó chính thức trở thành một Phật tử.

Đã quy y Tam Bảo, Bổn sư truyền 5 giới và có thể phát nguyện (1, 2 hoặc cả 5 giới) tùy theo ý nguyện của mỗi Phật tử để hành trì trong đời sống hàng ngày.

READ  083 là mạng gì? Ý nghĩa của đầu số 083 và cách đặt mua đầu số này ngay tại nhà

Phải khẳng định rằng mỗi giai đoạn tu tập tùy thuộc vào nhân duyên và sự hiểu biết của mỗi Phật giáo. Người Phật tử không nên ép mình “đốt cháy giai đoạn” nếu chưa đủ nhân duyên.

5. Những lưu ý của Phật tử khi quy y Tam Bảo:

Phật tử mới quy y phải hiểu rằng một khi đã trở thành Phật tử chính thức thì phải tuân thủ nghiêm ngặt nếp sống tôn giáo: viếng chùa mỗi tuần ít nhất một lần. Bạn có thể chọn chùa ở một nơi thích hợp, không nhất thiết phải là nơi bạn tìm đến nương tựa. Nên có bàn thờ Phật trong nhà và thường xuyên đọc kinh để hiểu rõ hơn những lời dạy của Đức Phật.

Có một số lưu ý cho Phật tử mới quy y lễ Phật. Phật tử có thể thờ tượng Phật theo ý nguyện của mình và lập góc tâm linh thờ Phật ở nơi sạch sẽ, tránh người qua lại. Không thờ Phật trong phòng ngủ, nhà bếp, hoặc bất cứ nơi nào khác không có uy nghiêm.

Ngoài ra, người Phật tử phải thực hành ăn chay ít nhất là hai ngày, mồng một và rằm hàng tháng. Nếu ăn chay được thì càng tốt. Nên hiểu rằng thực hành ăn chay không phải để được thêm phước, mà thực hành ăn chay để tuân theo lời dạy không sát sinh, để chấm dứt nợ “vay – trả” đối với chúng sinh trong cõi luân hồi chuyển kiếp. Và ăn chay, hiểu đúng nghĩa là chỉ ăn rau củ và tinh bột vừa đủ… là thực phẩm mang lại cho con người sức khỏe dồi dào và bền lâu hơn so với ăn mặn.

Related Articles

Back to top button