Tuyển sinh trung cấp

Trường trung cấp thái nguyên liên tục tuyển sinh các ngành
Trường trung cấp Nghề Asean liên tục tuyển sinh hệ sơ cấp nghề, trung cấp nghề các ngành.