Tuyển sinh liên thông

Đại học công nghệ thông tin và truyền thông đại học thái nguyên thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015, liên thông từ trung cấp nghề, TCCN lên Đại học , cao đẳng nghề lên đại học chính quy cụ thể như sau:
Căn cứ tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học tài chính - ngân hàng hà nội thông báo tuyển sinh liên thông cụ thể như sau :
Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2015, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2015
Đại học Điện lực Thông báo tuyển sinh liên thông đối tượng thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề, TCCN, Cao Đẳng Nghề, Cao đẳng chính quy đủ 36 tháng(chưa đủ 36 tháng tham gia kỳ thi THPT quốc gia)