Tuyển sinh đại học

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là trường công lập địa chỉ, Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. - Tỉ lệ chỉ tiêu của ngành dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: 60%, xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT: 40%.
Trường Đại học Đông Á là trường Đại học Đa cấp, đa nganh, gồm 3 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và sau Đại học, năm 2015 – 2016 Trường Đại học Công nghệ Đông Á
Thông báo tuyển sinh hệ chính quy Đại học Đông Đô năm 2015
Đại học tài chính-Ngân hàng hà nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 như sau