Tuyển sinh cao học

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015