Giảng viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân giảng dạy

thích

Được học tập với các giảng viên hàng đầu đại học KTQD toàn bộ đội ngũ giảng viên đều là những giáo viên giàu kinh nghiệm của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân