Đào tạo

Được học tập với các giảng viên hàng đầu đại học KTQD toàn bộ đội ngũ giảng viên đều là những giáo viên giàu kinh nghiệm của trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Trường trung cấp nghề ASEAN
Tuyển sinh ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp